Hooikoorts

Hooikoorts is een bekende term die wordt gebruikt voor de medische omschrijving van allergische rinitis. Allergische rinitis kenmerkt zich door klachten zoals een loopneus, jeukende ogen of keelklachten. Ze lijken erg veel op die van een verkoudheid maar hebben een andere oorzaak. Pollen (rondvliegend stuifmeel) zijn hier de oorzaak van. Geen virussen of bacteriën zijn de veroorzaker, maar rondvliegende pollen in de buitenlucht.

De ontsteking of prikkeling van de slijmvliezen in keel- neus- of ogen wordt veroorzaakt door deze allergenen. Wanneer de pollen in contact komen met de slijmvliezen reageert het immuunsysteem met de zogenaamde mestcellen die onterecht het stofje histamine vrijgeven. Resulterend in klachten zoals een loopneus of niezen. Niet iedereen reageert op de pollen in de lucht, slechts 10 tot 20 procent van de Nederlandse bevolking is in meer of mindere maten allergisch voor pollen van grassen, planten of bomen.

Welke codes zijn er?

Code groen

Het is gunstig weer om naar buiten te gaan. Er zijn weinig pollen in de lucht, de temperatuur is aangenaam en er is weinig tot geen neerslag.

Code oranje

Je kunt mogelijk hooikoortsklachten ervaren. Tevens kan het weer wisselvallig zijn met matige temperaturen of enige neerslag.

Code rood

Het is geen goede dag om naar buiten te gaan. Of er zijn veel pollen in de buitenlucht of het weer is slecht vanwege lage temperaturen en veel neerslag.

Wanneer onstaat hooikoorts?

Wanneer heb je hooikoorts?

Je hebt hooikoorts als je allergisch bent voor het stuifmeel van planten, bomen en grassen. Als het stuifmeel in aanraking komt met je slijmvliezen in mond, keel of ogen ontstaan er door een reactie van je immuunsysteem bovengenoemde klachten.

Wat is het hooikoortsseizoen?

Het hooikoortsseizoen begint vroeg in het voorjaar net na de winterse periode medio februari of maart. Wanneer de eerste bomen en planten beginnen te bloeien ontstaan klachten zoals niezen, hoesten en jeukende ogen. Geheel afhankelijk waar je allergisch voor bent ervaren de meeste mensen klachten vanaf eind februari tot en september. Het hoogtepunt of de piek is vaak eind mei, juni en juli als voornamelijk de grassen bloeien.

Wat zijn pollen?

Pollen, ook wel stuifmeel genoemd, zijn de mannelijke voortplantingsorganen van planten, bomen en grassen waarmee de vrouwelijke ‘organen’ worden bestoven. Dit bestuiven gebeurt door insecten en door de wind die de pollen meevoeren. De planten, bomen en grassen die het bij hun bestuiving gebruik moeten maken van de wind, zijn de reden dat jij moet niezen!

Ben ik allergisch voor pollen?

Om er achter te komen of je allergisch bent voor pollen bestaan verschillende methoden. Dit kan via een huidpriktest, IgE bepaling (antistoffen) of door blootstelling aan de pollen in de buitenlucht. Via onze tool: heb ik hooikoorts adviseren we wat je kunt doen.

Wat is een allergie?

Allergie is een reactie van het lichaam tegen niet schadelijke stoffen/antigenen (ook wel allergenen genoemd). Je lichaam reageert tegen en niet schadelijke stof maar gevoelig is voor de prikkelingen van deze stof. De reactie (immuunreactie) wordt een allergische of overgevoeligheidsreactie genoemd.

Wat is een allergeen?

Een allergeen kan van alles zijn (dierenharen, pollen of zelfs eiwitten). Je kunt het inademen, eten, geïnjecteerd krijgen of in aanraking komen met je om de allergische reactie te ontlokken. Hoe erg je erop reageert kan variëren tussen mild en ernstig waarbij anafylaxie de heftigste reactie is en mogelijk dodelijk.

Wat is anafylaxie?

Bij een anafylaxie reageert het lichaam uiterst heftig op een allergeen. Bijvoorbeeld een wespensteek. Bij de reactie komen grote hoeveelheden histamine en cytokinen vrij die in grote hoeveelheden tot ernstige complicaties kunnen leiden.

 

 

Hooikoorts alert